Privacybeleid

Agridek B.V., gevestigd aan Yndustrywei 9, 8501 SN te Joure, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Agridek B.V.
Yndustrywei 9
8501 SN, Joure
0513332350
info@agridek.nl

Disclaimer

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

E-mail berichten
Informatie die u ontvangt via een e-mail bericht van Agridek B.V. is uitsluitend bedoelt voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Indien u abusievelijk een mail van ons heeft ontvangen, verzoeken wij u het e-mail bericht te verwijderen en de afzender hiervan op de hoogte te stellen. Agridek b.v. sluit iedere aansprakelijkheid uit, die voortvloeit uit elektronische verzending.

Persoonsgegevens

Agridek B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agridek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Agridek B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Cookie

Beschrijving

Bewaartermijn

Reden

_ga

Gebruikt door Google Analytics. Geeft aan unieke gebruikers een willekeurig gekozen ID om gebruikers-, sessie- en campagnedata bij te houden.

24 maanden

Analytics

_gid

Gebruikt door Google Analytics. Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

Analytics

_gat

Gebruikt door Google Analytics voor het beperken van het aantal Internetverzoeken

1 minuut

Performance

Doeleinden

Agridek B.V. verzamelt data en verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van bijv. informatie aanvragen, bestellingen, betalingen etc.
 • Het tonen van de referenties op onze website (voor- en achternaam, adres, aanschafdatum, aangeschafte product(en), algemene bedrijfsinformatie) na overeenstemming met klant.
 • Het verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Contact te kunnen opnemen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en/of diensten bij je af te leveren.
 • Agridek B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Dataretentie

Agridek B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Data

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Interne administratie

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

5 jaar

Administratie en marketing

Analytics

Geen (IP-adres is geanonimiseerd)

38 maanden

Website optimalisatie en marketing

Formulier inzendingen

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres

36 maanden

Administratieve afhandeling

De bovenstaande tabel is geldig voor de gegevens die op de website van Agridek verwerkt worden. Voor (nieuwe) klanten worden de gegevens opgeslagen vanaf het moment dat de je contact met ons opneemt (wij verwerken je gegevens dan in ons systeem) tot aan het moment dat je geen klant meer bent of als je zelf contact met Agridek B.V. met de vraag om je gegevens te verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Agridek B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Agridek B.V.) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agridek B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Agridek B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Web Fonts
De website van Agridek B.V. maakt gebruik van Google Web Fonts om een uniforme weergave van lettertypen te kunnen bieden. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste web lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand brengen. Google wordt zich er dus van bewust dat onze webpagina is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website.

Vimeo
Agridek B.V. maakt gebruik van Vimeo als videoplatform. Deze service wordt geleverd door Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Als je een van onze pagina's bezoekt met een video van Vimeo wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. Deze server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's je hebt bezocht. Bovendien krijgt Vimeo je IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen als je geen Vimeo-account hebt. De informatie wordt verzonden naar een Vimeo-server in de VS en daar opgeslagen. Als je bent ingelogd op je Vimeo-account, kan je met Vimeo je surfgedrag rechtstreeks aan je persoonlijke profiel koppelen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je Vimeo-account.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Agridek B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@agridek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Agridek B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Agridek B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn alle gegevens op de website versleuteld door middel van een SSL-certificaat en maken we gebruik van twee-staps verificatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@agridek.nl

Algemene leverings- en uitvoeringswaarden worden mee gestuurd met de offerte, tevens is deze ook op te vragen via info@agridek.nl