Ruwvoer optimalisatie

Uw bedrijf draait in het voorjaar en de zomer voor een groot deel rond het inkuilen van verschillende grassnede en de eventuele maisoogst. U stopt veel tijd, geld en inspanning in het maken van de beste kuil en kuilopslag, maar toch is het rendement niet geheel optimaal. De snedes leveren verschillende voerwaardes op. Als deze ook nog ingekuild zijn in meerdere sleufsilo’s wordt het kiezen van het juiste voerrantsoen er niet makkelijker op. Samen met andere bijproducten ontstaat er een ingewikkelde puzzel tijdens de voerperiode.

Kwalitatief goed ruwvoer is een must voor een hoge melkproductie en een verbetering van de winstmarges. Een hoogwaardige melkproductie vraagt om constant en hoogwaardig voer om de juiste voedingstoffen te bieden voor de melkproductie en om het vee gezond te houden. Het positieve resultaat van een constant voer is een stabiele pensflora wat de opname van de voedingstoffen bevorderd en minder energie kost. Schommelingen in de pens worden hiermee dus voorkomen.

Bij Agridek geloven we dat het maken van lasagnekuil dé manier is om het hele seizoen de veestapel van een hoge en constante kwaliteit voer te kunnen voorzien. De agridek oplossingen zorgen er daarnaast voor dat lasagnekuil gemaakt kan worden met zo weinig mogelijk inspanning.

Lasagnekuilen

Binnen het “ Agridek lasagnekuil” concept worden alle grassneds en eventuele bijproducten in een “lasagne” opgeslagen. Doordat de snede over de gehele silo wordt verdeeld onstaat er een efficient inkuilproces. Als er gevoerd wordt, zal het rantsoen van het begin tot het eind van dezelfde evenwichtige kwaliteit hebben.

Tijdens het inkuilen rijdt u iedere snede over de volledie oppervlakte van de vorige heen. Op deze manier bouwt u de gehele silo op als een schaal lasagne. Alle nutriënten zijn over de gehele uitkuilperiode verdeeld. Dit vereenvoudigt de inkoop van eventueel bij- en krachtvoer en werkt kostenbesparend.


 • Constante voerkwaliteit

  De gehele voerperiode de veestapel op een constant rantsoen

 • Optimaal gebruik voedingwaarden

  Alle voedingswaarden uit verschillende grassnedes in 1 kuil

 • Kostenbesparend

  De bouw van één grote sleufsilo is goedkoper dan die van meerdere kleine sleufsilo’s.

 • In- en uitkuilen sneller & efficiënter

  Omdat het voer in één silo wordt in- en uitgekuild

 • Stabiele pensflora

  Wat de opname van voedingstoffen bevorderd en minder energie kost

Onze werkwijze

Aan het zelf produceren van lasagnekuil zijn een aantal randvoorwaarden gekoppeld. Het formaat van de sleufsilo is een zeer duidelijk aspect, maar ook de ligging ervan, de grootte van de veestapel nu en in de toekomst en het eventueel beweiden van het vee spelen een rol. Daarnaast is geen enkele veehouder gelijk. Of u nu 80 of 600 koeien melkt, een fanatieke weider bent of uw vee liever binnen houdt. Er is altijd een afdeksysteem dat aansluit op uw wensen.

Wij komen altijd eerst persoonlijk bij u langs om de bedrijfssituatie en de wensen te bespreken. Rekening houdend met uw bedrijfsvoering, de huidige ruwvoer opslag en uw toekomstplannen, adviseert Agridek u graag over de verschillende oplossingen. Hierbij mag u uitgaan van een innovatieve en scherp advies en krijgt u inzicht in de benodigde ruwopslag, silo afmetingen, pers sap afvoer en de afdekoplossingen om de perfecte lasagnekuil mogelijk te maken. Afhankelijk van uw interesses, bezoeken we vervolgens een aantal vergelijkbare referentie adressen en kunt u persoonlijk met andere veehouders de ervaringen bespreken.

Onze adviezen beperken zich niet alleen tot het afdeksysteem, het complete systeem inclusief sleufsilo en alle voorwaarden die daarbij horen, worden door de adviseurs van Agridek voor u vormgegeven en inzichtelijk gemaakt.

Wanneer alles optimaal is uitgedacht en uitgewerkt, wordt er samen met u een plan opgesteld om Agridek Lasagnekuil te gaan maken. De eerste keren zult u begeleiding krijgen om de beste kuil te maken die mogelijk is. Daarna kunt u vrij eenvoudig zelfstandig gaan inkuilen.

Het portaalsysteem van Agridek

Alle snedes in één lasagne kuil…. We horen u denken: dat gaat wel een hele grote kuil worden en wat een werk, elke keer die kuil open maken. Deze gedachte zijn juist het begin van ons bedrijf. Wat nou als u de veestapel elke dag een echt constant voerrantsoen zou kunnen geven. Dat het inkuilen en afdekken van een paar hectare geen probleem meer is en dat u beter inzicht krijgt in de voerwaarden en beter met de bijproducten kan optimaliseren.

Om een lasagne kuil optimaal te kunnen benutten, heeft Agridek vanaf 2001 op haar eigen veehouderij het prototype in gebruik. Samen met onze sterke partners zijn we de afgelopen 15 jaar sterk actief in het automatisch afdekkleden van grote sleufsilo’s. Nog even kort de verschillende voordelen van het Agridek afdeksysteem op een rij:

 • Veilig omdat de constructie niet opgetild hoeft te worden.
 • Binnen 30 minuten zuurstofdicht afgesloten
 • Voldoende overzicht door bestuurder
 • Geen zware arbeid meer.
 • Eén persoon kan het systeem bedienen.
 • Geen last van bevriezing.
 • Milieuvriendelijk door het verminderen of elimineren van landbouwplastic en autobanden
 • Minder ongedierte door geen grondwallen, losse autobanden en landbouwplastic.
 • Fiscaal voordeel is mogelijk op het gehele portaalsysteem.
 • Milieu Investeringsaftrek (MIA) • Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (VAMIL)

Lees meer over onze afdekoplossingen