Historie

Al bijna 20 jaar is Agridek inmiddels bezig met het ontwikkelen van de beste lasagnekuil technieken voor het optimaliseren van het ruwvoer. Wat begon als een wens vanuit het eigen veebedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een organisatie die een belangrijke sparringspartner en leverancier van afdekproducten is voor vele veehouders in binnen- en buitenland. Lees hieronder hoe het allemaal begon en welke ontwikkelingen Agridek door de jaren heen heeft doorgaan.

1999

Tijdens het melken dwaalden de gedachten van Hotze Bosch regelmatig af. Veel van de werkzaamheden maar ook de producten moesten naar een hoger plan getilt worden en daarbij de processen te vereenvoudigen. Het maken van Lasagnekuil was volgens hem de beste manier om het gehele voerseizoen zijn veestapel een constante in voer voor te schotelen alleen gaf deze manier van kuilen extra werk met zich mee.

2000

In 2000 werd pionier Hotze Bosch vragend aangekeken toen hij een enorme silo liet bouwen met wanden van 3 meter hoogte. Hoe hij dat nu in zijn hoofd had gekregen, was een vaak gestelde vraag. Toch zette hij door en voor het maaiseizoen werd de inmense sleufsilo opgeleverd.

2001

Na een seizoen met plastic, banden en veel zweet de eerste Lasagnekuil te hebben gemaakt werd er een oplossing gezocht in een sterk en zeer goed herbruikbaar kleed. Het kleed werd door een trekker erop en af getrokken en zorgde voor enorme tijdswinst en gemak. Vooral door het gebruik van watergevulde slangen wat het gooien en smijten van banden onnodig maakte.

2003 – 2004

Het slepen van het herbruikbare afdekkleed was niet de oplossing die Hotze Bosch zocht en er ontstond wederom een idee voor een op en af haal systeem van het zware kleed. De gedachten gingen uit naar een grote rol, die elektrisch aangedreven werd. Na veel langen avonden aan de keukentafel, het oprolsysteem uitgedacht.
De eerste Afdekmachine was geboren er reed over de randen van de sleufsilo. Het systeem was een enorme verbetering en bracht ook eenvoud tijdens het uitkuilen.

2004 – 2013

10 jaar is het systeem gebruikt en werd er hier en daar verbeteringen aangebracht aan zowel het portaalsysteem als aan het kleed, de watergevulde slangen maar ook de opslag van het water en het pomp- en vulsysteem. Na veelvuldig gebruik werd er door Jan Bosch een nieuw portaal systeem ontworpen doordat het rijden op de randen niet wenselijk is. Het nieuwe portaalsysteem gaf hierdoor meer flexibiliteit en stelde de mogelijkheid om gedurende een heel jaar kuil te kunnen voeren.

2014

Tegenwoordig speelt Hotze Bosch een zeer grote adviserende rol voor iedereen die Lasagnekuil wil gaan produceren en is Jan Bosch de persoon die het bedrijf Agridek runt. Denkend vanuit de veehouder worden er ieder jaar verbeteringen aan de systemen doorgevoerd en komen er ook nog altijd nieuwe producten uit de koker van Agridek. Wat begon met een wens voor het eigen bedrijf is nu een zelfstandige onderneming geworden met talloze producten en misschien wel het belangrijkste, met de meeste kennis en ervaring in Ruwvoeropslag en afdekoplossingen. Ondertussen zijn er tientallen nieuwe Agridek Lasagnekuilen opgeleverd en honderden bestaande afdekmethodes verbetert.

2015

Er worden een aantal grote veranderingen doorgevoerd in de waterhuishouding en een herontwerp van de portaalssyteem en afdekkleden, maken het geheel robuuster en geschikt voor iedere melkveehouder. Er worden 3 type portaalsystemen ontworpen en gebouwd. Robuustheid en silo’s tot 20 meter breed staat hierin centraal.

2016

Er is veel aan de hand; de melkprijs en melkquotum geven onrust in de agrarische sector. Agridek gaat vol vertrouwen door met hun visie. Door veel presentaties, lezingen, media-aandacht en het uitwerken van toekomstplannen, groeit de interesse onder de veehouders snel. Steeds meer melkveehouders krijgen door dat het Agridek Afdeksysteem, naast arbeidsbesparing, voertechnisch zeer grote voordelen biedt.

2017

Het beeld dat een afdeksysteem een luxe product is, is volledig vervangen door het inzicht dat het gaat om een revolutionaire nieuwe manier van ruwvoer opslaan en voeren. Steeds meer adviseurs en voerleverancier gaan achter het concept staan. De inzet van voorgaande jaren zorgt in 2017 voor extreme groei in aantal systemen. Er worden tientallen portaalsystemen geïnstalleerd.

2018

Agridek groeit door. Hotze en Jan werken al vanaf begin met een vast team, maar in 2018 worden er nieuwe specialisten aangetrokken en groeit het aantal personeelsleden sterk. De juiste mensen op de juiste plek en voldoende ervaring om het voerconcept en portaalsysteem verder uit te bouwen zorgen opnieuw voor een flinke groei. De grens van 50 systemen komt dichterbij.

2019

In december is op de Noord Nederlandse Landbouwbeurs in Leeuwarden het 50ᵉ afdeksysteem getoond. Na adviezen voor meer dan 50  sleufsilo’s is de naam lasagnekuil specialist meer dan waargemaakt. Onze referenties vertellen u de ervaringen en hun verhaal.

2020

Er worden weer nieuwe portaalsystemen ontwikkeld en geleverd. Het Agridek DUO-systeem ziet, na jaren op de plank gelegen te hebben, het daglicht bij 2 melkveehouders. Weer een nieuw portaalsysteem (het Agridek portaalsysteem type 4) wordt ontwikkeld, waarmee een silo van 24x85x4 meter afgedekt wordt.

Waar 20 jaar terug het eerste prototype op ons eigen melkveehouderij over de muur reed, ontwerpt Agridek in dit jaar een volledig hernieuwde versie. Het Agridek railsysteem met wisselbare rollen en in breedte verstelbaar is volledig elektrisch en erg geschikt voor bestaande situaties of nieuwbouw met beperkte ruimte.

2021

Dit jaar bereiken we een prachtige mijlpaal waar we trots op zijn; het 100e portaalsysteem wordt in juli in gebruik genomen. Het succes van Agridek zit in het totaalconcept. Door ruime agrarische kennis, veel ervaring, innovatie en uitgebreide adviezen, heeft Agridek sinds 2014, al 100 portaalsystemen succesvol mogen leveren. Het innovatieve systeem heeft een grote verandering in de sector teweeg gebracht en zal de komende jaren tot de standaard in de sector behoren.