Ruwvoerverbetering

Uw bedrijf draait in het voorjaar en de zomer voor een groot deel rond het produceren van ruwvoer voor de komende winterperiode. U stopt veel tijd, geld en inspanning in de kuil, maar het harde werken wordt niet altijd naar behoren beloond. De verschillende kuilbulten maken het er ook niet makkelijker op en samen met andere bijproducten ontstaat er een puzzel tijdens de voerperiode.

Agridek zorgt ervoor dat de puzzel vooraf wordt gelegd. Tijdens het inkuilen rijdt u iedere snede over de vorige in. Op deze manier bouwt u de gehele silo op als een schaal lasagne. Alle nutriënten zijn over de gehele uitkuilperiode verdeeld. Dit vereenvoudigt de inkoop van eventueel bij- en krachtvoer en werkt kostenbesparend.

Aan het zelf produceren van lasagnekuil zijn een aantal randvoorwaarden gekoppeld. Het formaat van de sleufsilo is een zeer duidelijk aspect, maar ook de ligging ervan, de grootte van de veestapel nu en in de toekomst en het eventueel beweiden van het vee spelen een rol. Om tot de juiste beslissingen te komen, kunt u advies inwinnen bij Agridek. Onze adviseurs komen graag bij u langs en kunnen uit eigen ervaring vertellen hoe een Agrideksysteem het beste voor u vormgegeven kan worden. Het advies beperkt zich niet alleen tot het afdeksysteem. Het complete systeem inclusief sleufsilo met alle voorwaarden worden door de adviseurs van Agridek voor u vormgegeven en inzichtelijk gemaakt.

Wanneer alles optimaal is uitgedacht en uitgewerkt, wordt er samen met u een plan opgesteld om Agridek Lasagnekuil te gaan maken. De eerste keren zult u begeleiding krijgen om de beste kuil te maken die mogelijk is. Daarna kunt u vrij eenvoudig zelfstandig gaan inkuilen.

Het eenvoudig creëren van Lasagnekuil lijkt een tegenstelling, maar met de Agridek methode is het werkelijkheid. Hoogwaardig ruwvoer maken met zo weinig mogelijk inspanning, dat is de Agridek methode.

Een kwalitatief hoogwaardige melkproductie vraagt om constant en hoogwaardig voer. Hoogwaardig om de juiste voedingstoffen te bieden voor de melkproductie, constant om de gezondheid van het vee hoog te houden.

Agridekoplossingen dragen bij aan evenwichtig voer die de gehele voerperiode van dezelfde kwaliteit is. De kuil wordt als Lasagne opgebouwd. Iedere snede wordt over de gehele zelfde silo verdeeld en opgebouwd in laagjes, net zoals Lasagne wordt bereid. Door deze bereiding zal het voer van begin tot einde van dezelfde hoge kwaliteit zijn.

Het positieve resultaat van een constant voer is een stabiele pensflora wat de opname van de voedingstoffen bevorderd en minder energie kost. Schommelingen in de pens worden dus voorkomen.

Naast alle voordelen voor het vee en de productie biedt Agridek ook nog eens arbeidsverlichting voor de veehouder. Eén persoon kan de kuil openen en sluiten. Het gehele proces van volledig openen en sluiten duurt in totaal 60 minuten. Probeer dat maar eens op de conventionele wijze.

Geen veehouder is gelijk, evenmin het melkveebedrijf. Toch zijn de oplossingen van Agridek op ieder bedrijf toepasbaar. Onze adviseurs kunnen voor u in kaart brengen welke oplossing het beste bij u past.

 

 

Voordelen van één volledige Lasagnekuil:

  • De bouw van één grote sleufsilo is goedkoper dan meerdere sleufsilo’s;
  • Betere kwaliteit ruwvoer;
  • minder arbeidsintensief;
  • Het in- en uitkuilen gaat sneller en efficiënter;
  • Er is minder erfoppervlakte nodig voor de opslag van ruwvoer;
  • Betere benutting van de voedingswaarden uit de verschillende grassneden;
  • Gezonder vee door het uitblijven van schommelingen in het ruwvoer;
  • Door lagere inkoop en verliezen goedkoper voeren.